Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:1388

Utkom från trycket den 18 januari 2005
Förordning om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor;
utfärdad den 22 december 2004.

Regeringen föreskriver att förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor1) skall ha följande lydelse.

1)

Förordningen omtryckt 2001:1303. Senaste lydelse 2004:1219. Ändringen innebär bl.a. att Ljungby tingsrätt utgår ur förordningen.

I uppställningen nedan anges vilka tingsrätter med tillhörande domsagor som skall finnas i Sverige. Tingsrätterna skall ha kanslier på de orter som anges i uppställningen. Tingsställen skall finnas på kansliorterna och får finnas också på de andra orter som anges i uppställningen.

Tingsrätt/Domsagan

I domsaga ingående kommun(er)

Kansliorter med tingsställe

Ytterligare tingsställe

 

Under Göta hovrätt

 

 

Värnamo

 

Gislaved

 

Värnamo

 

Reftele

 
 

Gnosjö

 
 
 
 

Vaggeryd

 
 
 
 

Värnamo

 
 
 
 
 
 
 

Växjö

 

Alvesta

 

Växjö

 
 
 

Lessebo

 
 
 
 

Ljungby

 
 
 
 

Markaryd

 
 
 
 

Tingsryd

 
 
 
 

Uppvidinge

 
 
 
 

Växjö

 
 
 
 

Älmhult

 
 
 
 
 
 
 

Kalmar

 

Samtliga kommuner i Kalmar län

 

Kalmar

 

Oskarshamn

 
 
 
 

Vimmerby

 
 
 
 

Västervik

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:1388

Denna förordning träder i kraft den 12 september 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Per Hall
(Justitiedepartementet)