Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:6

Utkom från trycket den 25 januari 2005
Förordning om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor;
utfärdad den 13 januari 2005.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor

dels att i 4 kap. 2, 4 och 7 §§ ordet ”Luftfartsverket” skall bytas ut mot ”Luftfartsstyrelsen”,

dels att i 4 kap. 4 § ordet ”verket” skall bytas ut mot ”styrelsen”.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:6

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2005.

På regeringens vägnar

LENI BJÖRKLUND
Helena Lindberg
(Försvarsdepartementet)