Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:66

Utkom från trycket den 8 mars 2005
Förordning om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor;
utfärdad den 3 februari 2005.

Regeringen föreskriver att förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor1) skall ha följande lydelse.

1)

Förordningen omtryckt 2001:1303. Senaste lydelse 2004:1388. Ändringen innebär bl.a. att Enköpings och Tierps tingsrätter utgår ur förordningen.

I uppställningen nedan anges vilka tingsrätter med tillhörande domsagor som skall finnas i Sverige. Tingsrätterna skall ha kanslier på de orter som anges i uppställningen. Tingsställen skall finnas på kansliorterna och får finnas också på de andra orter som anges i uppställningen.

Tingsrätt/Domsaga

I domsaga ingående kommun(er)

Kansliorter med tingsställe

Ytterligare tingsställe

 

Under Svea hovrätt

 

 

Södra Roslags

 

Danderyd

 

Stockholm

 
 
 

Lidingö

 
 
 
 

Täby

 
 
 
 

Vallentuna

 
 
 
 

Vaxholm

 
 
 
 

Österåker

 
 
 
 
 
 
 

Uppsala

 

Enköping

 

Uppsala

 
 
 

Håbo

 
 
 
 

Knivsta

 
 
 
 

Tierp

 
 
 
 

Uppsala

 
 
 
 

Älvkarleby

 
 
 
 

Östhammar

 
 
 
 
 
 
 

Eskilstuna

 

Eskilstuna

 

Eskilstuna

 

Strängnäs

 
 

Strängnäs

 
 
 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:66

Denna förordning träder i kraft den 28 november 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Per Hall
(Justitiedepartementet)