Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:70

Utkom från trycket den 8 mars 2005
Förordning om ändring i förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring;
utfärdad den 24 februari 2005.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring skall ha följande lydelse.

Bilaga1)

Myndighet

Enskilda organ

 

Statens hundskola

 

Statens Hundskola – Sveriges Hundcenter AB

 

Statens järnvägar

 

EuroMaint AB

 
 

Inlandsbanan AB

 
 

Jernhusen AB

 
 

SJ AB

 
 

Green Cargo AB

 
 

TraffiCare AB

 
 

Unigrid AB

 

Migrationsverket

 

Eqvator AB

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:70

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2005.

På regeringens vägnar

LEIF PAGROTSKY
Knut Weibull
(Utbildnings- och kulturdepartementet)