Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:79

Utkom från trycket den 15 mars 2005
Förordning om ändring i förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m.;
utfärdad den 24 februari 2005.

Regeringen föreskriver att 9 b § förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m.1) skall upphöra att gälla vid utgången av mars 2005.

1)

Senaste lydelse av 9 b § 1999:325.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Magnus Medin
(Justitiedepartementet)