Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:237

Utkom från trycket den 11 maj 2005
Förordning om ändring i avgiftsförordningen (1992:191);
utfärdad den 28 april 2005.

Regeringen föreskriver att 10 och 20 §§ avgiftsförordningen (1992:191) skall ha följande lydelse.

10 §

1) Föreskrivna avgiftsklasser motsvarar följande belopp:

1)

Senaste lydelse 2001:868.

Avgiftsklass

Avgift kronor

1

 

220

 

2

 

600

 

3

 

1 200

 

4

 

2 000

 

5

 

3 200

 

6

 

5 000

 

7

 

7 400

 

8

 

11 100

 

9

 

16 500

 

10

 

33 000

 
 

20 §

2) När det är särskilt föreskrivet att avgift för bevis eller registerutdrag skall tas ut efter viss avgiftsklass i denna förordning gäller följande belopp:

2)

Senaste lydelse 1995:687.

Avgiftsklass

Avgift kronor

A

 

160

 

B

 

320

 

C

 

690

 
 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:237

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

PÄR NUDER
Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)