Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:416

Utkom från trycket den 14 juni 2005
Förordning om ändring i utsökningsförordningen (1981:981);
utfärdad den 2 juni 2005.

Regeringen föreskriver att 12 kap. 25 § utsökningsförordningen (1981:981)1) skall ha följande lydelse.

1)

Förordningen omtryckt 2000:1.

25 §

I anslutning till att redogörelse för innehållet i sakägarförteckningen och andra uppgifter lämnas enligt 12 kap. 38 § utsökningsbalken skall ordningen vid utrop på auktionen och vad som gäller om handpenning anges.

Avser auktionen hyreshusenhet eller jordbruksfastighet skall vidare erinras om reglerna i 6 och 7 §§ lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m. respektive 1316 §§ jordförvärvslagen (1979:230).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:416

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

PÄR NUDER
Frank Walterson
(Finansdepartementet)