Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:516

Utkom från trycket den 22 juni 2005
Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom;
utfärdad den 2 juni 2005.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom

dels att 1, 13, 20 a, 20 f och 21 f §§ samt bilagorna 1–3 till förordningen skall ha följande lydelse,

dels att det i förordningen skall införas en ny bilaga, bilaga 4, av följande lydelse.

1) Påföljd som avses i 1 § första stycket lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom får med tillämpning av brottmålsdomskonventionen verkställas i Sverige enligt nämnda lag, om påföljden har dömts ut eller beslutats i någon av följande stater som har tillträtt konventionen: Albanien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Georgien, Island, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Rumänien, San Marino, Spanien, Turkiet, Ukraina eller Österrike.

1)

Senaste lydelse 2004:218. Ändringen är föranledd av att Bulgarien har tillträtt konventionen.

Verkställighet av påföljd som avses i 1 § andra stycket lagen om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom får, under de förutsättningar som anges i samma lag, med tillämpning av brottmålsdomskonventionen anförtros åt myndighet i någon av de stater som anges i första stycket.

2) Frihetsberövande påföljd får med tillämpning av överförandekonventionen verkställas i Sverige enligt lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom, om påföljden har dömts ut eller beslutats av någon av följande stater som har tillträtt konventionen: Albanien, Amerikas förenta stater, Andorra, Armenien, Australien, Azerbajdzjan, Bahamas, Belgien, Bolivia, Bulgarien, Chile, Costa Rica, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Förenade kungariket och vissa områden för vilkas internationella förbindelser Förenade kungariket ansvarar, Georgien, Grekland, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Kanada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Malta, Mauritius, Moldavien, Nederländerna, Norge, Panama, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweiz, Serbien och Montenegro, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Tonga, Trinidad och Tobago, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern, Venezuela eller Österrike.

2)

Senaste lydelse 2004:218. Ändringen är föranledd av att Mauritius, Moldavien och San Marino har tillträtt konventionen.

Under de förutsättningar som anges i lagen om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom får med tillämpning av överförandekonventionen verkställighet av fängelsestraff och överlämnande till rättspsykiatrisk vård som har dömts ut eller beslutats här i landet anförtros åt en myndighet i någon av de stater som anges i första stycket.

3) Frihetsberövande påföljd får med tillämpning av tilläggsprotokollet verkställas i Sverige eller utomlands enligt lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom om påföljden har dömts ut eller beslutats här i landet eller av stat som tillträtt eller anslutit sig till tilläggsprotokollet.

3)

Senaste lydelse 2004:218. Ändringen är föranledd av att Bulgarien, Moldavien, San Marino och Schweiz har tillträtt tilläggsprotokollet.

Vid överförande av verkställighet gäller bestämmelserna i 14 och 17 §§.

Följande stater har tillträtt tilläggsprotokollet: Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Georgien, Island, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Malta, Moldavien, Nederländerna, Norge, Polen, Rumänien, San Marino, Schweiz, Serbien och Montenegro, Tjeckien, Ukraina, Ungern och Österrike.

4) Frihetsberövande påföljd får med tillämpning av artikel 67–69 i Schengenkonventionen verkställas i Sverige eller utomlands enligt lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom, om påföljden har dömts ut eller beslutats här i landet eller av någon av följande stater som är bundna av dessa artiklar i Schengenkonventionen: Belgien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Förenade kungariket, Grekland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

4)

Senaste lydelse 2002:177. Ändringen är föranledd av att Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern har anslutit sig till konventionen.

5) Med tillämpning av Förenta nationernas konvention den 15 november 2000 mot gränsöverskridande organiserad brottslighet (Palermokonventionen) får förverkande som avses i artikel 12, punkt 1 i konventionen verkställas i Sverige enligt föreskrifterna i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom, om förverkandet har beslutats i någon av de stater som har tillträtt konventionen och som anges i bilaga 3 till denna förordning.

5)

Senaste lydelse 2004:218. Ändringen är föranledd av att Sverige har tillträtt tilläggsprotokollet.

Om svensk domstol har beslutat om förverkande som avses i artikel 12, punkt 1 i Palermokonventionen får verkställighet av förverkandet anförtros åt myndighet i någon av de angivna staterna enligt föreskrifterna i lagen om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom.

I de fall som avses i första och andra styckena tillämpas föreskrifterna i 5 § första stycket och andra stycket 1, 2 och 4–7 samt 6–11, 14–16, 18, 24 och 35–39 §§ lagen om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom samt föreskrifterna i 4–7, 9, 10 och 12 §§ i denna förordning. Utöver föreskrifterna i 4 och 9 §§ i denna förordning gäller att en framställning skall innehålla uppgift om den egendom som kan tas i anspråk för verkställighet eller det belopp som framställningen avser. Upplysningar skall också lämnas om den uppgivna egendomens anknytning till den dömde och i förekommande fall vilka intressen andra än den dömde kan ha i egendomen.

Förverkande enligt första och andra styckena får också ske med anledning av brott som avses i tilläggsprotokollet den 15 november 2000 om förebyggande, bekämpande och bestraffande av handel med människor, särskilt kvinnor och barn, till Palermokonventionen. Detta gäller dock bara i förhållande till de stater som har tillträtt tilläggsprotokollet och som anges i bilaga 4 till denna förordning. Bestämmelserna i tredje stycket skall också tillämpas.

Bilaga 16)

Länder som avses i 21 b §

Afghanistan, Albanien, Algeriet, Amerikas förenta stater, Andorra, Antigua och Barbuda, Argentina, Armenien, Australien, Azerbajdzjan, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Bosnien och Hercegovina, Botswana, Brasilien, Brunei, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Centralafrikanska republiken, Chile, Colombia, Cooköarna, Costa Rica, Cypern, Danmark, Djibouti, Dominica, Dominikanska republiken, Ecuador, Egypten, El Salvador, Elfenbenskusten, Eritrea, Estland, Etiopien, Fiji, Filippinerna, Finland, Frankrike, Förenade Arabemiraten, Förenade kungariket, Gambia, Georgien, Ghana, Grekland, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran, Irland, Island, Israel, Italien, Jamaica, Japan, Jemen, Jordanien, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kazakstan, Kenya, Kina, Kirgizistan, Komorerna, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laos, Lesotho, Lettland, Libanon, Libyen, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Makedonien, Malawi, Malaysia, Maldiverna, Mali, Malta, Marocko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mikronesien, Moçambique, Moldavien, Monaco, Mongoliet, Myanmar, Nederländerna, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Norge, Nya Zeeland, Oman, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Polen, Portugal, Qatar, Rumänien, Rwanda, Ryssland, Saint Kitts och Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent och Grenadinerna, San Marino, São Tomé och Príncipe, Saudiarabien, Senegal, Serbien och Montenegro, Seychellerna, Sierra Leone, Singapore, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sri Lanka, Sudan, Surinam, Swaziland, Sydafrika, Sydkorea, Syrien, Tadzjikistan, Tanzania, Tchad, Thailand, Tjeckien, Togo, Tonga, Trinidad och Tobago, Tunisien, Turkiet, Turkmenistan, Tyskland, Uganda, Ukraina, Ungern, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Vietnam, Vitryssland, Zambia, Zimbabwe och Österrike.

Bilaga 27)

Länder som avses i 21 c §

Albanien, Andorra, Armenien, Australien, Azerbajdzjan, Belgien, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Förenade kungariket, Georgien, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Malta, Moldavien, Monaco, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, San Marino, Schweiz, Serbien och Montenegro, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern och Österrike.

Bilaga 38)

Länder som avses i 21 f § första stycket

Afghanistan, Albanien, Algeriet, Antigua och Barbuda, Argentina, Armenien, Australien, Azerbajdzjan, Bahrain, Belgien, Belize, Benin, Bosnien och Hercegovina, Botswana, Brasilien, Bulgarien, Burkina Faso, Centralafrikanska republiken, Chile, Colombia, Cooköarna, Costa Rica, Cypern, Danmark, Ecuador, Egypten, Ekvatorialguinea, El Salvador, Estland, Filippinerna, Finland, Frankrike, Gabon, Gambia, Grenada, Guatemala, Guinea, Guyana, Honduras, Jamaica, Kanada, Kap Verde, Kenya, Kina, Kirgizistan, Komorerna, Kroatien, Laos, Lesotho, Lettland, Liberia, Libyen, Litauen, Makedonien, Malawi, Malaysia, Mali, Malta, Marocko, Mauritius, Mexiko, Mikronesien, Monaco, Myanmar, Namibia, Nederländerna, Nicaragua, Niger, Nigeria, Norge, Nya Zeeland, Panama, Paraguay, Peru, Polen, Portugal, Rumänien, Rwanda, Ryssland, Saint Kitts och Nevis, Saudiarabien, Senegal, Serbien och Montenegro, Seychellerna, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sudan, Sydafrika, Tadzjikistan, Togo, Tunisien, Turkiet, Uganda, Ukraina, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Vitryssland och Österrike.

Bilaga 4

Länder som avses i 21 f § fjärde stycket

Albanien, Algeriet, Argentina, Armenien, Azerbajdzjan, Bahrain, Belgien, Belize, Benin, Bosnien och Hercegovina, Botswana, Brasilien, Bulgarien, Burkina Faso, Chile, Colombia, Costa Rica, Cypern, Danmark, Ecuador, Egypten, Ekvatorialguinea, El Salvador, Estland, Filippinerna, Frankrike, Gambia, Grenada, Guatemala, Guinea, Guyana, Jamaica, Kanada, Kap Verde, Kenya, Kirgizistan, Kroatien, Laos, Lesotho, Lettland, Liberia, Libyen, Litauen, Makedonien, Malawi, Mali, Malta, Mauritius, Mexiko, Monaco, Myanmar, Namibia, Nicaragua, Niger, Nigeria, Norge, Nya Zeeland, Panama, Paraguay, Peru, Polen, Portugal, Rumänien, Rwanda, Ryssland, Saint Kitts och Nevis, Senegal, Serbien och Montenegro, Seychellerna, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sydafrika, Tadzjikistan, Tunisien, Turkiet, Ukraina, Uruguay, Venezuela och Vitryssland.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:516

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

BERIT ANDNOR
Lennart Christianson
(Justitiedepartementet)