Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:994

Utkom från trycket den 14 december 2005
Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom;
utfärdad den 24 november 2005.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom1)

1)

Senaste lydelse av 17 § 1985:520 18 § 1992:51 20 § 2000:713 22 § 1992:51.

dels att i 17, 18, 20 och 22 §§ ordet ”kriminalvårdsstyrelsen” i olika böjningsformer skall bytas ut mot ”Kriminalvården” i motsvarande form,

dels att i 22 § ordet ”Styrelsen” skall bytas ut mot ”Myndigheten”.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:994

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)