Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:996

Utkom från trycket den 14 december 2005
Förordning om ändring i förordningen (1978:108) om internationellt samarbete rörande lagföring för brott;
utfärdad den 24 november 2005.

Regeringen föreskriver att i 3 och 10 §§ förordningen (1978:108) om internationellt samarbete rörande lagföring för brott ordet ”kriminalvårdsstyrelsen” skall bytas ut mot ”Kriminalvården”.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:996

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)