Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:1003

Utkom från trycket den 14 december 2005
Förordning om ändring i förordningen (1982:306) med vissa bestämmelser om utlämning för brott;
utfärdad den 24 november 2005.

Regeringen föreskriver att i 3, 4, 5 a, 5 b, 7 och 9 b §§ förordningen (1982:306) med vissa bestämmelser om utlämning för brott1) ordet ”Kriminalvårdsstyrelsen” skall bytas ut mot ”Kriminalvården”.

1)

Senaste lydelse av 3 § 2003:82, 4 § 2003:82, 5 a § 2003:1181, 5 b § 2003:1181, 7 § 2003:82, 9 b § 2003:82.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:1003

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)