Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:1010

Utkom från trycket den 14 december 2005
Förordning om ändring i förordningen (1991:1472) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård;
utfärdad den 24 november 2005.

Regeringen föreskriver att 10 § förordningen (1991:1472) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård skall upphöra att gälla.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:1010

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON
Christian Groth
(Socialdepartementet)