Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:1015

Utkom från trycket den 14 december 2005
Förordning om ändring i förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol;
utfärdad den 24 november 2005.

Regeringen föreskriver att i 16 § förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol1) ordet ”Kriminalvårdsstyrelsen” skall bytas ut mot ”Kriminalvården”.

1)

Senaste lydelse av 16 § 2000:678.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:1015

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Per Hall
(Justitiedepartementet)