Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:1031

Utkom från trycket den 14 december 2005
Förordning om ändring i smittskyddsförordningen (2004:255);
utfärdad den 24 november 2005.

Regeringen föreskriver att i 9 § smittskyddsförordningen (2004:255) orden ”den lokala kriminalvårdsmyndigheten” skall bytas ut mot ”Kriminalvården”.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:1031

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Christian Groth
(Socialdepartementet)