Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2007:1356

Utkom från trycket den 28 december 2007
Förordning om ändring i presstödsförordningen (1990:524);
utfärdad den 13 december 2007.

Regeringen föreskriver att bilagan till presstödsförordningen (1990:524)1) ska ha följande lydelse.

1)

Förordningen omtryckt 1996:1607.

Bilaga

Kommunernas indelning i blockregioner

 

 

54:

 

Smedjebacken, Ludvika.

 

55:

 

Malung-Sälen, Orsa, Älvdalen, Mora.

 

56:

 

Älvkarleby, Tierp, Ockelbo, Hofors, Gävle, Sandviken.

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:1356

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2008.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH
Knut Weibull
(Kulturdepartementet)