Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2007:1370

Utkom från trycket den 28 december 2007
Förordning om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor;
utfärdad den 13 december 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor1) , att punkterna 2–4 i övergångsbestämmelserna till förordningen (2007:77) om ändring i nämnda förordning ska upphöra att gälla.

1)

Förordningen omtryckt 2001:1303.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:1370

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)