Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:878

Utkom från trycket den 14 juli 2009
Förordning om ändring i förordningen (1983:382) om antalet nämndemän i de allmänna domstolarna och de allmänna förvaltningsdomstolarna;
utfärdad den 25 juni 2009.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (1983:382) om antalet nämndemän i de allmänna domstolarna och de allmänna förvaltningsdomstolarna ska ha följande lydelse.

1) Förvaltningsrätterna i Stockholm, Malmö och Göteborg fastställer själva hur många nämndemän som ska finnas för tjänstgöring i förvaltningsrätten. För övriga förvaltningsrätter fastställer kammarrätten antalet nämndemän efter förslag av förvaltningsrätten.

1)

Senaste lydelse 1997:1112.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:878

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)