Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kungörelse (1950:674) angående grunder för sådan uppdelning av pensionsstyrelsens frivilliga försäkring, som avses i punkt 1 tionde stycket anvisningarna till 31 § kommunalskattelagen

Denna kungörelse har enligt lag (1999:1230) upphört att gälla den 1 januari 2000.

Angående övergångsbestämmelser, se lag (1999:1230).

Kungl. Maj:t har funnit gott att, med stöd av punkt 1 elfte stycket anvisningarna till 31 § kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370), förordna att vid uppdelning enligt tionde stycket nämnda anvisningspunkt av försäkring, som avses i 1 § första stycket c) kungörelsen den 30 december 1947 (nr 981) angående anordnandet av den frivilliga statliga pensionsförsäkringen (pensionsstyrelsens frivilliga försäkring), försäkringen skall anses såsom kapitalförsäkring i vad den avser avgiftsåterbetalning vid dödsfall och i övrigt såsom pensionsförsäkring samt inbetalad avgift skall anses erlagd till en tiondel för kapitalförsäkringen och till nio tiondelar för pensionsförsäkringen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1950:674

Denna kungörelse träder i kraft d. 1 jan. 1951, men skall icke äga tillämpning beträffande försäkring på grund av avgift, erlagd före nämnda dag.