Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1992:390) om förberedelser för leverans av varor och tjänster

Utfärdad: 1992-04-15

Myndigheter under regeringen som behöver tillförsäkra sig leverans av varor och tjänster som är viktiga för totalförsvaret under förhållanden som avses i 1 § eller 2 § första stycket förfogandelagen (1978:262) ska anmäla behovet till någon av beredskapsmyndigheterna enligt förordningen (2022:524) om statliga myndigheters beredskap.

SFS 2022:528

Beredskapsmyndigheter enligt förordningen (2022:524) om statliga myndigheters beredskap ska träffa avtal med företag om att dessa under förhållanden som avses i 1 § ska tillhandahålla varor och tjänster (företagsplanläggning). Myndigheten får dock lämna tillstånd för annan myndighet att träffa sådana avtal.

SFS 2022:528

Innan en myndighet genomför företagsplanläggning skall övriga berörda myndigheter höras.

[Upphävd g. F (2002:498).]

SFS 2002:498

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1992:390

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1992.

SFS 1993:264

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1993.

SFS 1994:171

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1994.

SFS 2002:498

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2002.

SFS 2006:957

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2006.

SFS 2015:1055

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2016.

SFS 2022:528

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2022.