Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1992:417) om utbetalning av förnyelsebidrag

Denna förordning upphör enligt F (2016:475) att gälla vid utgången av augusti 2016.

Utfärdad: 1992-05-21

Regeringen föreskriver som förutsättning för utbetalning av bidrag som beviljats enligt förordningen (1986:286) om statsbidrag till förnyelseåtgärder i vissa bostadsområden att ansökan om utbetalning har kommit in till Boverket senast den 31 december 1992.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1992:417

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1992.

SFS 2016:475

(Utkom d. 3 juni 2016.)