Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1995:911) om övertagande av vissa lån för bostadsändamål

Utfärdad: 1995-06-15

Statliga lån som är beviljade enligt följande författningar och som är utbetalda före den 1 juli 1985 får helt eller delvis övertas efter ansökan av ny ägare till fastigheten eller tomträtten om det kan antas att den nya ägaren har förutsättningar att fullgöra låneförbindelsen:

  1. Bostadslånekungörelsen (1967:552).

  2. Bostadsfinansieringsförordningen (1974:946).

  3. Förordningen (1976:257) om lån för förvärv av egnahemsfastighet i vissa fall.

  4. Förordningen (1976:260) om hyresförlustlån.

  5. Förordningen (1978:992) om lån för underhåll av vissa bostadshus.

  6. Förordningen (1981:1123) om lån för förvärv från staten av bostadsfastigheter för permanent bruk.

  7. Förordningen (1982:644) om lån för byggnadstekniska åtgärder i bostadshus.

  8. Förordningen (1984:614) om lån för förvärv av vissa fastigheter som har förköpts enligt förköpslagen (1967:868).

Äldre föreskrifter som innebär att lån som betalats ut före den 1 juli 1985 skall sägas upp till betalning, om fastigheten eller tomträtten övergår till ny ägare eller tomträttshavare gäller inte.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1995:911

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1995.