Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Statens bostadskreditnämnds föreskrifter (1996:1319) till förordningen (1993:1591) om statlig kreditgaranti för lån för omfördelning av ränteutgifter på lån till bostäder

Denna förordning upphör enligt F (2016:469) att gälla vid utgången av augusti 2016.

Utkom från trycket den 16 december 1996

Statens bostadskreditnämnd föreskriver följande med stöd av 15 § förordningen (1993:1591) om statlig kreditgaranti för lån för omfördelning av ränteutgifter på lån till bostäder.

I fråga om lån som betalas ut under åren 1997 eller 1998 och som avser betalning av ränteskillnadsersättning eller löpande ränta för lån med statlig kreditgaranti enligt förordningen (1991:1924) om statlig kreditgaranti för bostäder eller lån med bättre förmånsrättsläge än sådant lån, har långivaren alltid rätt till ersättning ur kreditgarantin enligt 7 § 2 förordningen under förutsättning att det underlag långivaren upprättat för att bedöma låntagarens betalningsförmåga, grundat på vid tidpunkten för underlagets upprättande gällande ränteläge, visar att kravet enligt nämnda bestämmelse är uppfyllt. Av underlaget skall även framgå avsedda löptider eller villkorsperioder för lån.

Som säkerhet för lån enligt 7 § 3 förordningen godtas även samma säkerhet som finns för lån med statlig kreditgaranti enligt förordningen (1991:1924) om statlig kreditgaranti för bostäder eller lån med bättre förmånsrättsläge än sådant lån.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1996:1319

Denna författning träder i kraft d. 1 jan. 1997.

SFS 2016:469

(Utkom d. 3 juni 2016.)

De upphävda föreskrifterna gäller dock fortfarande för kreditgarantier som utfärdats med stöd av förordningen (1993:1591) om statlig kreditgaranti för lån för omfördelning av ränteutgifter på lån till bostäder före d. 1 jan. 2006.