Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1996:1610) om statens utlåningsränta och statens avkastningsränta under budgetåret 1997

utfärdad den 19 december 1996.
Utkom från trycket den 30 december 1996

Regeringen föreskriver att statens utlåningsränta och statens avkastningsränta under budgetåret 1997 båda skall vara 9,0 procent.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1996:1610

(Utkom 30 december 1996.)