Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1997:1223) om statens utlåningsränta och statens avkastningsränta under budgetåret 1998

Utfärdad den 13 november 1997.
Utkom från trycket den 29 december 1997

Regeringen föreskriver att statens utlåningsränta och statens avkastningsränta under budgetåret 1998 båda skall vara 8,7 procent.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1997:1223

(Utkom 29 december 1997.)