Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1998:775) om rätt för Stiftelsen Norrlandsfonden att besluta i frågor om förvaltningen av regionala utvecklingslån

Utfärdad den 25 juni 1998.
Utkom från trycket den 7 juli 1998

Enligt de närmare föreskrifter som meddelas av regeringen får Stiftelsen Norrlandsfonden fatta beslut som innebär myndighetsutövning i frågor om förvaltningen av regionala utvecklingslån och lokaliseringslån som beslutats enligt förordningen (1990:642) om regionalpolitiskt företagsstöd eller motsvarande äldre bestämmelser.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1998:775

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Lagen 1998:775 träder enl. F 1998:1740 i kraft d. 1 jan. 1999.)

SFS 1998:1740

(Utkom d. 29 dec. 1998.)