Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2001:954) om ränta på återbetalning enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd för år 20021)

Utfärdad den 29 november 2001.
Utkom från trycket den 7 december 2001

Regeringen föreskriver att den ränta som enligt 36 § lagen (1996:1030) om underhållsstöd skall betalas på skuld som avser återbetalningsskyldighet enligt samma lag skall vara 3 procent för år 2002.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:954

(Utkom d. 7 dec. 2001.)