Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2001:956) om inkomstindex för år 2002

Utfärdad den 29 november 2001.
Utkom från trycket den 7 december 2001

Regeringen fastställer inkomstindexet enligt 1 kap. 5 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension till 106,16 för år 2002.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:956

(Utkom d. 7 dec. 2001.)