Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2002:747) om inkomstindex för år 2003

Utfärdad den 10 oktober 2002.
Utkom från trycket den 22 oktober 2002

Regeringen fastställer inkomstindexet enligt 1 kap. 5 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension till 111,79 för år 2003.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2002:747

(Utkom d. 22 okt. 2002.)