Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2007:701) om allmänna vattentjänster

Utkom från trycket den 11 september 2007
utfärdad den 30 augusti 2007.

Denna förordning är meddelad med stöd av

  • 23 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster i fråga om 2 §,

  • 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om 3 och 4 §§.

SFS 2023:195

Kommunen får meddela ytterligare föreskrifter om användningen av allmänna va-anläggningar.

Havs- och vattenmyndigheten ska ge tillsynsvägledning till länsstyrelsen i frågor om tillämpningen av 6 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.

SFS 2023:195

Länsstyrelsen ska på begäran lämna den information som Havs- och vattenmyndigheten behöver för sin tillsynsvägledning.

SFS 2023:195

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:701

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2007.

SFS 2023:195

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2023.