Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:149 Utkom från trycket den 24 mars 2009Förordning om upphävande av förordningen (1981:659) om lån till investeringar inom den manuella glasindustrin;utfärdad den 12 mars 2009.Regeringen föreskriver att förordningen (1981:659) om lån till investeringar inom den manuella glasindustrin ska upphöra att gälla vid utgången av mars 2009.På regeringens vägnarMAUD OLOFSSONDan Sandberg(Näringsdepartementet)