Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:154 Utkom från trycket den 24 mars 2009Förordning om ändring i förordningen (2000:281) om regionalt transportbidrag;utfärdad den 12 mars 2009.Regeringen föreskriver att i 4, 9, 13–18, 21 och 22 §§ förordningen (2000:281) om regionalt transportbidragSenaste lydelse av4 § 2007:9539 § 2000:114513 § 2000:114514 § 2000:114515 § 2000:114516 § 2000:114517 § 2007:95318 § 2000:114521 § 2000:114522 § 2000:1145. orden "Verket för näringslivsutveckling" ska bytas ut mot "Tillväxtverket".Denna förordning träder i kraft den 1 april 2009.På regeringens vägnarMAUD OLOFSSONDan Sandberg(Näringsdepartementet)