Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:159 Utkom från trycket den 24 mars 2009Förordning om ändring i förordningen (2007:14) om förvaltning av EG:s strukturfonder;utfärdad den 12 mars 2009.Regeringen föreskriver att i 4, 6 och 29 §§ förordningen (2007:14) om förvaltning av EG:s strukturfonder orden "Verket för näringslivsutveckling" ska bytas ut mot "Tillväxtverket".Denna förordning träder i kraft den 1 april 2009.På regeringens vägnarMAUD OLOFSSONDan Sandberg(Näringsdepartementet)