Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2009:1562) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2010 års val

Utkom från trycket den 30 december 2009
utfärdad den 17 december 2009.

1 §

För sin medverkan vid 2010 års val ska kommunerna få statsbidrag med

  1. dels 30 000 kronor per kommun,

  2. dels ett belopp per kommun som motsvarar kommunens andel av det totala antalet röstberättigade i riket vid val till kommunfullmäktige, beräknat efter en fingerad valdag den 1 mars 2010, multiplicerat med 101 300 000 kronor, varvid brutet tal ska avrundas nedåt till helt krontal.

Valmyndigheten ska fastställa statsbidraget samt betala ut bidraget till kommunerna senast den 30 april 2010.

Beslut i ärenden om statsbidrag får inte överklagas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:1562

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2010.