Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:41 Utkom från trycket den 9 februari 2010Förordning om ändring i förordningen (2007:623) om statligt bidrag för kommunala hyresgarantier;utfärdad den 21 januari 2010.Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2007:623) om statligt bidrag för kommunala hyresgarantier ska ha följande lydelse.1 §1 §Enligt denna förordning får statligt bidrag ges till en kommun som enligt 2 kap. 6 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter ställt säkerhet för att ett avtal om hyra av bostadslägenhet fullgörs (hyresgaranti).Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel.Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2010.På regeringens vägnarMATS ODELLErik Nymansson(Finansdepartementet)