Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:43 Utkom från trycket den 9 februari 2010Förordning om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin;utfärdad den 21 januari 2010.Regeringen föreskriver att 18 § förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin ska ha följande lydelse.18 §18 § Senaste lydelse 2009:8. Ekonomiskt stöd lämnas till den som anordnar arbetsträning eller förstärkt arbetsträning och till den som anordnar sysselsättning i fas tre av programmet. Arbetsförmedlingen beslutar om och betalar ut stödet.När ekonomiskt stöd lämnas till privata arbetsgivare eller offentliga arbetsgivare vid drift av affärsverksamhet ska Arbetsförmedlingen säkerställa att inte vissa företag eller viss produktion gynnas på det sätt som framgår av artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.Denna förordning träder i kraft den 8 mars 2010.På regeringens vägnarSVEN OTTO LITTORINKarin Renman(Arbetsmarknadsdepartementet)