Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:152

Utkom från trycket den 16 mars 2010
Förordning om ändring i förordningen (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt;
utfärdad den 4 mars 2010.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt ska ha följande lydelse.

Bilaga1)

Arbetsförmedlingen

Domstolsverket

Sveriges lantbruksuniversitet

Trafikverket

Umeå universitet

Uppsala universitet

Verket för högskoleservice

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:152

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2010.

På regeringens vägnar

MATS ODELL
Erik Nymansson
(Finansdepartementet)