Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1762

Utkom från trycket den 14 december 2010
Förordning om ändring i förordningen (2008:762) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation;
utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2008:762) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation ska ha följande lydelse.

Även länsstyrelsen får lämna stöd enligt denna förordning. Det som enligt förordningen gäller för Verket för innovationssystem ska då, med undantag för 18–20 och 30 §§, tillämpas på länsstyrelsen.

I län med ett landsting som avses i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ska det som sägs om länsstyrelsen i stället gälla det berörda landstinget. I Kalmar län ska det som sägs om länsstyrelsen i stället gälla samverkansorganet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1762

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON
Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)