Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (2010:1919) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet

Utkom från trycket den 27 december 2010
utfärdad den 16 december 2010.

En region får fördela vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet om

  1. en regional kulturplan har upprättats av landstinget, och

  2. kulturplanen överensstämmer med de föreskrifter som regeringen meddelar.

Det som sägs om regioner i denna lag gäller även för Gotlands kommun.

SFS 2019:952

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om regionala kulturplaner samt om uppföljning och redovisning av statsbidragen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1919

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2019:952

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2020.