Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:151

Utkom från trycket den 8 mars 2011
Förordning om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar;
utfärdad den 17 februari 2011.

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar ska ha följande lydelse.

1) En anvisning till jobbgarantin för ungdomar får göras för en arbetslös person som har fyllt 16 men inte 25 år och som har varit arbetslös och anmäld hos den offentliga arbetsförmedlingen i sammanlagt 90 kalenderdagar under en ramtid om fyra månader.

1)

Senaste lydelse 2010:2033.

En anvisning till garantin får även göras för en person som har fyllt 16 men inte 25 år, är arbetslös och anmäld hos den offentliga arbetsförmedlingen och som har

  1. deltagit i det arbetsmarknadspolitiska programmet arbetslivsintroduktion enligt förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program, eller

  2. dömts till fängelse och beviljats vistelse utanför anstalt enligt 11 kap. 1 § fängelselagen (2010:610) eller blivit villkorligt frigiven men inte fullgjort ett år av prövotiden.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:151

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

ERIK ULLENHAG
Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)