Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:226

Utkom från trycket den 22 mars 2011
Förordning om ändring i förordningen (2004:1333) om administration av den svenska avgiften till Europeiska unionens budget;
utfärdad den 10 mars 2011.

Regeringen föreskriver att 10 § förordningen (2004:1333) om administration av den svenska avgiften till Europeiska unionens budget ska ha följande lydelse.

I anslagsförordningen (2011:223) finns bestämmelser om redovisning mot anslag och inkomsttitlar.

I förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring finns bestämmelser om bokföringsskyldighet för myndigheter som lyder omedelbart under regeringen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:226

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN
Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)