Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:239

Utkom från trycket den 22 mars 2011
Förordning om ändring i förordningen (2002:664) om statligt stöd för vissa kommunala åtaganden för boendet;
utfärdad den 10 mars 2011.

Regeringen föreskriver att 9 § förordningen (2002:664) om statligt stöd för vissa kommunala åtaganden för boendet1) ska upphöra att gälla vid utgången av december 2011.

1)

Senaste lydelse av 9 § 2005:868.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)