Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2012:828) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av Sveriges tillträde till den i Haag den 19 oktober 1996 dagtecknade konventionen om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn (1996 års Haagkonvention)

Regeringen föreskriver att följande lagar ska träda i kraft den 1 januari 2013:

  1. lagen (2012:318) om 1996 års Haagkonvention,

  2. lagen (2012:320) om ändring i lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap,

  3. lagen (2012:321) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453),

  4. lagen (2012:322) om ändring i utlänningslagen (2005:716),

  5. lagen (2012:323) om ändring i lagen (2008:450) med kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen, och

  6. lagen (2012:324) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:828

(Utkom d. 14 dec. 2012.)