Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2013:470) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler

Denna förordning upphör enligt F (2016:605) att gälla den 1 juli 2016.

Utkom från trycket den 14 juni 2013
utfärdad den 5 juni 2013.

Frågor om återkrav av stöd enligt 2 § andra stycket lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler prövas av den myndighet som lämnat stödet, om inte regeringen i det enskilda fallet bestämmer något annat.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:470

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2013.