Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:478

Utkom från trycket den 14 juni 2013
Förordning om ändring i förordningen (2008:1272) om Swedfund International AB:s stöd till små och medelstora svenska företags investeringar i Swedfunds samarbetsländer;
utfärdad den 5 juni 2013.

Regeringen föreskriver att 8 § förordningen (2008:1272) om Swedfund International AB:s stöd till små och medelstora svenska företags investeringar i Swedfunds samarbetsländer ska ha följande lydelse.

1) I fråga om upphävande och återkrav av stöd enligt denna förordning gäller 17 § förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet.

1)

Senaste lydelse 2012:754. Ändringen innebär att andra stycket upphävs.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:478

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

GUNILLA CARLSSON
Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)