Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:484

Utkom från trycket den 14 juni 2013
Förordning om ändring i förordningen (2012:872) om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag;
utfärdad den 5 juni 2013.

Regeringen föreskriver att 20 § förordningen (2012:872) om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2013.

På regeringens vägnar

ANNIE LÖÖF
Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)