Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2013:865 Utkom från trycket den 26 november 2013Förordning om upphävande av förordningen (2009:1423) om bidrag till företagshälsovård med vissa insatser inom rehabiliteringsområdet;utfärdad den 14 november 2013.Regeringen föreskriver att förordningen (2009:1423) om bidrag till företagshälsovård med vissa insatser inom rehabiliteringsområdet ska upphöra att gälla vid utgången av december 2013.Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om bidrag för tid före den 1 januari 2014.På regeringens vägnarULF KRISTERSSONKjell Rempler(Socialdepartementet)