Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:77

Utkom från trycket den 25 februari 2014
Förordning om ändring i förordningen (2012:409) om statsbidrag för verksamhet som belyser EU:s framtidsfrågor;
utfärdad den 13 februari 2014.

Regeringen föreskriver att i 2, 811, 1315, 17 och 18 §§ förordningen (2012:409) om statsbidrag för verksamhet som belyser EU:s framtidsfrågor ordet ”Ungdomsstyrelsen” ska bytas ut mot ”Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor”.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:77

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2014.

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON
Louise Hallquisth
(Statsrådsberedningen)