Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:614

Utkom från trycket den 13 juni 2016
Förordning om ändring i förordningen (2012:872) om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag;
utfärdad den 2 juni 2016.

Regeringen föreskriver att 21 § förordningen (2012:872) om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag ska ha följande lydelse.

Bestämmelser om rapportering finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsstödsregler och i 4 § förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:614

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG
Magnus Corell
(Näringsdepartementet)