Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:317

Publicerad den 2 maj 2018
Förordning om ändring i förordningen (2015:212) om statligt stöd inom Europeiska regionala utvecklingsfonden
Utfärdad den 26 april 2018

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2015:212) om statligt stöd inom Europeiska regionala utvecklingsfonden ska införas en ny paragraf, 4 a §, av följande lydelse.

Stöd till hamninfrastruktur får lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 56b i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:317

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2018.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT
Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)