Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS2018:882

Publicerad den 15 juni 2018
Förordning om ändring i förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 55 § förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar ska ha följande lydelse.

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 36, 37, 40 och 52 §§ får dock inte överklagas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:882

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT
Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)